Psykisk hälsa bland män


Psykisk hälsa man

Den psykiska hälsan, vårt mentala välbefinnande, består av flera olika delar. Den inkluderar såväl vårt känslomässiga tillstånd som vårt psykologiska och sociala dito. Den mentala hälsan påverkar det sätt på vilket vi tänker, känner och agerar. Den hjälper oss dessutom att avgöra hur vi ska hantera stress, knyta an till andra människor och fatta beslut. Den psykiska hälsan är viktig under hela vår livstid, från det att vi befinner oss i barndomen, genom vår uppväxt och även i vårt vuxna liv. När den mentala balansen och välbefinnandet saknas uppstår det tillstånd som vi kallar psykisk ohälsa.

Om du under din livstid skulle drabbas av psykisk ohälsa, kan detta komma att inverka på dina tankar, ditt humör och ditt beteende. Flera olika faktorer kan bidra till att orsaka mentala problem, däribland följande:

 • Biologiska faktorer, såsom gener eller hjärnkemi
 • Livserfarenheter, såsom misshandel (psykisk eller fysisk) eller trauma
 • En historik av psykisk ohälsa inom familjen

Det är tyvärr vanligt att människor far illa psykiskt, men som tur är finns hjälp att få. Många personer som drabbats av psykisk ohälsa lyckas lindra sina besvär eller till och med återhämta sig helt.

Tidiga varningstecken på psykisk ohälsa

Enligt WHO lider omkring 20% av världens barn och vuxna av psykisk ohälsa. Ungefär 800 000 personer världen över begår självmord varje år, och detta är den andra vanligaste dödsorsaken bland personer i åldrarna 15-29 år. I brist på mentalt välbefinnande kan även andra sjukdomstillstånd utvecklas, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes m.fl. Detta samtidigt som man också medvetet eller omedvetet riskerar att skada sig själv eller andra.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar en rad olika mentala tillstånd, såsom ångest, nedstämdhet, bipolär sjukdom, autism, m.m.

Om du är osäker på huruvida du själv eller en person i din närhet lider av psykisk ohälsa, kan du försöka avgöra detta med hjälp av följande indikatorer:

 • Man äter eller sover alltför mycket eller för lite
 • Man drar sig undan från människor och vanliga aktiviteter
 • Man har låg eller ingen energi
 • Man känner sig avtrubbad eller upplever att inget har någon betydelse
 • Man drabbas av oförklarlig värk och smärta
 • Man tycker att allt känns hopplöst eller meningslöst
 • Man röker, dricker eller använder droger i större utsträckning än vanligt
 • Man skriker åt eller bråkar med familj och vänner
 • Man känner sig ovanligt förvirrad, glömsk, arg, upprörd, orolig eller rädd
 • Man har vissa bestående tankar eller minnen som man inte kan sluta tänka på
 • Man drabbas av allvarliga humörsvängningar som kan orsaka problem i relationer
 • Man hör röster eller tror på saker som inte stämmer
 • Man överväger att skada sig själv eller andra
 • Man klarar inte av att utföra vardagliga uppgifter såsom att ta sig till jobb eller skola
Man som lider av stress
Stress är en vanlig orsak till psykisk ohälsa

Psykisk hälsa och mentalt välbefinnande

Psykisk hälsa gör det möjligt för personer att:

 • Hantera stressfulla situationer i livet
 • Bidra till samhället på ett meningsfullt sätt
 • Nå sin fulla potential
 • Arbeta produktivt

En vanlig myt är att det inte går att förebygga psykisk ohälsa. Faktum är dock att du kan vidta flera förebyggande åtgärder. För att bibehålla ditt mentala välbefinnande kan du till exempel:

 • Se till att få tillräckligt mycket sömn
 • Försöka vara positiv
 • Träna mindfulness meditation
 • Lära dig att hantera situationer som uppstår
 • Vara fysiskt aktiv
 • Hjälpa andra
 • Socialisera
 • Söka hjälp vid behov

På de undersidor som är kopplade till denna sida kommer du att få tips och råd kopplade till psykisk hälsa.

Källor:

 1. Men and Mental Health. National Institute of Mental Health. URL: nimh.nih.gov
 2. Mäns psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting. URL: skl.se

Recent Content