Djurens betydelse för människors hälsa


Hundägare och hälsa

Vilken betydelse har djuren egentligen för oss människor och vår hälsa? Att det kan finnas fördelar med att vara djurägare är nog de flesta överens om, men vilka är egentligen dessa och vad säger forskning på området? Dessa frågor ska jag försöka besvara i detta inlägg.

För det är ju trots allt så att hundar ofta framställs som människans bästa vän. Men det finns faktiskt också vetenskaplig forskning som styrker detta påstående. Nog om det, nu dyker vi rakt in i det hela och grottar in oss ordentligt i ämnet!

Djur får oss att må bra

Det finns onekligen många hälsofördelar med att äga ett husdjur. Husdjuret kan bland annat bjuda in till ökad motion och fler anledningar att vistas utomhus samt att socialisera. Genom att leka med ditt djur och promenera tillsammans med detta kan du såväl sänka blodtrycket som kolesterolnivåerna. Det är också känt att husdjur kan hjälpa oss att hantera ensamhet och depression genom att ge oss sällskap.

Många svenska hushåll har åtminstone ett husdjur, och om man ska tro forskarna är det väldigt fördelaktigt att bo tillsammans med djur. Studier har nämligen visat att det finns ett samband mellan djurägande och bättre fysisk kondition, minskad stress samt ökad glädje.

Med det sagt kan husdjur ibland även försämra vår hälsa. Detta genom att de kan bära på skadliga bakterier som gör oss människor sjuka även då djuret i sig verkar vara friskt. Av denna anledning bör man tvätta händerna efter att ha vidrört sitt husdjur, hanterat dess mat, etc.

Hundägare och hälsa

Inte minst när det kommer till hundägare och hälsa finns det ett tydligt samband. Faktum är att en studie har visat att kvinnor ofta kan sova bättre med hundar än tillsammans med män. Detta säger kanske dock mer om samspelet mellan män och kvinnor än någonting annat. Men det finns även andra fördelar med att vara hundägare.

När man tänker på hundägare och hälsa är det lätt att dra paralleller till hjärthälsan. Flera studier har nämligen visat att hundägare har lägre blodtryck än individer som inte har hund. Detta tros ha att göra med att hundägarnas husdjur har en lugnande effekt samt det faktum att denna grupp generellt sett får en större dos vardagsmotion än många andra grupper i samhället. Även själva vidrörningen mellan människa och hund verkar vara en viktig del av denna positiva hälsoeffekt – flera studier har visat att blodtrycket sjunker när en människa klappar en hund.

Interaktionen mellan barn och husdjur viktig

Det finns också anledning för barnfamiljer att hålla sig med djur. För interaktionen mellan barn och husdjur är nämligen en viktig del i att lära barn och ungdomar om ansvar och medkänsla. Det är dock viktigt att mindre barn (fem år eller yngre) interagerar med sitt husdjur under övervakning av en vuxen.

Källor:

  1. Varför ska man köpa hund?. Hund24.se. URL: hund24.se
  2. 5 Ways Pets Can Improve Your Health. WebMD. URL: webmd.com
  3. Studie visar att kvinnor sover bättre med hundar. Hund24.se. URL: hund24.se
  4. Having a dog can help your heart – literally. Harvard Medical School. URL: health.harvard.edu

Recent Content